top firma 600px 164px biale

Blue Flower

NAPRAWY WYSYŁKOWE 24H TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM PRZYJĘCIU ZLECENIA !!

NA ADRES :
ELECTRIC PARK BRAKE 
ZAJEZIERZE 14 82-400 SZTUM

 

REGULAMIN ZWROTU USZKODZONYCH CZĘŚCI:

1. Zwrot starych części (za nowe wysłane za kaucją) stare części należy wysyłać na ten sam adres nadawcy. Za nieprawidłowo zabezpieczone części do zwrotu lub za nie zabezpieczenie przed wyciekami płynów odpowiada osoba zwracająca towar. (dodatkowe mycie części zalanych płynami jest odpłatne)
2. Kaucja jest zwracana po weryfikacji części w terminie nie dłuższym niż 7-14dni roboczych od zwrotu starych części lub w takim samym terminie w jakim została zwrócona dana cześć. Zamówienia specjalne ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi i wymianie.
3. Części które są po próbach jakichkolwiek napraw, demontażu, po zalewaniu WD-40, po wycieku płynu hamulcowego do elektroniki, posiadają braki w obudowach, mają zniszczone, uszkodzone przekładnie i elektronikę, uszkodzone gwinty jak również zwrot chińskich za oryginalne podlegają indywidualnej wycenie naprawy.
4. Jeśli klient nie zwraca starych części w terminie do 10-dni od odbioru nowych części (TERMIN DLA WYSYŁEK KRAJOWYCH) i nie poinformuje sprzedającego o powodzie opóźnienia zwrotu to kaucja może zostać pomniejszona odpowiednio za opóźnienie zwrotu.(do uzgodnienia ze sprzedawcą)
5. Jeśli klient zwraca CZĘŚCI w terminie dłuższym niż 14dni to kaucja przepada lub jest zwracana w takim samym terminie. (do uzgodnienia ze sprzedawcą)
6.W PRZYPADKU NIE ZWRÓCENIA STARYCH CZĘŚCI W TERMINIE DO 21DNI OD ODBIORU NOWYCH CZĘŚCI MOŻE ZOSTAĆ NALICZONA KARA UMOWNA W KWOCIE (DWUKROTNOŚĆ CENY PODSTAWOWEJ NAPRAWY CZĘŚĆI ZA 1SZT NIE ZWRÓCONĄ).
PKT NR 5-6 OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W WYPADKU GDY KLIENT ZWRACA CZĘŚCI CAŁKOWICIE INNE NIŻ ZAMÓWIONE LUB NIE KOMPLETNE.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę usługi przed upływem

14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

lub na odległość i przyjmuję do wiadomości oraz w pełni rozumiem i akceptuję, że wykonanie

usługi w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy będzie skutkowało utratą

przeze mnie prawa do odstąpienia od umowy zgodniez przepisem

art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

Oświadczam, źe przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że wykonanie usługi w części

przed  upływem 14-dniowego terminu, po wyrażeniu przez konsumenta zgody na wykonanie

usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy nie pozbawia mnie prawa

do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość,

jednakże pociąga za sobą konieczność zapłaty za już wykonaną część usługi obliczaną

proporcjonalnie do zakresuspełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej

w umowie ceny lub wynagrodzenia

(art. W ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

Do momentu uregulowania płątności ze zleceniobiorcą (części, pojazd przekazany przez klienta

do naprawy) przechodzi w zastaw do dnia całkowitej zapłaty.

 

Rozpoczęcie prac przez wykonawcę powoduje bezskuteczność składanych oświadczeń woli

o odstąpieniu od umowy przez zleceniodawcę, a dodatkowo Zleceniobiorcy przysługuje prawo

żądania naprawienia szkody od Klienta. W przypadku złożenia wypowiedzenia przez

zleceniodawcę w trakcie ralizacji zlecenia, zleceniobiorca może powstrzymać się

od dalszego wykonania, jednak może żądać zapłaty należności wunikających z dotychczas

wykonanych prac, w tym zwłaszcza wymienionych części, godzin pracy potrzebnych

do wykonania prac. Oświadczenie klienta o odstąpieniu respektowane jest wyłącznie

w formie pisemnej, podpisane własoręcznym podpisem wraz z danymi osobowymi,

numerami telefonu, i wysłane na skrzynkę e-mail,

(liczy się data odczytania przez zleceniobiorcę ) a nie data wysłania.

Termin realizacji na zamówienia części ok 7-14 dni roboczych odliczając dni poprzedzające

święta oraz 1 dzień po świetach, w skomplikowanych zleceniach części na specjalne

zamówienie czyli "prefabrykowane" może wynieść nawet ok 30dni roboczych.

UWAGA! Nie należy podejmować samodzielnych napraw!
W szczególności NIE NALEŻY: WLEWAĆ PŁUKAĆ CZĘŚCI PŁYNAMI RÓŻNEGO TYPU
próbować otwierać samodzielnie obudowy - producent nie przewidział możliwości jej otwierania i bardzo łatwo jest ją uszkodzić
próbować samodzielnie naprawiać mechanizmów ruchomych, np. poprzez wbijanie śrubokrętów w koła zębate, kręcenie trzpieniem wieloklinowym albo ciągnięcie paska napędowego
używać żadnych środków odrdzewiających, czyszczących i smarów - w niczym nie pomogą,
a spowodują jedynie przyklejenie kurzu i brudu, dodatkowo uszkadzając ruchome mechanizmy.
PO ZABIEGACH OPISANYCH JAK WYŻEJ LUB GDY WIELO-KLIN SILNICZKA JEST WYROBIONY
- (SKORODOWANE-NIE NADAJĄCE SIĘ DO REGENERACJI), CZĘŚĆ BĘDZIE WYCENIANY INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD USZKODZEŃ.